Ochrana osobních údajů na www.SekneMiTo.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, protože si ceníme Vaší důvěry, kterou v nás vkládáte. Vaše osobní údaje používáme k dokončení objednávek a jejich doručení, ke zvyšování Vašeho uživatelského komfortu při vyplňování formulářů a k nabídce zboží, které by se Vám mohlo líbit. Vaše osobní údaje využíváme výhradně za účelem zkvalitňování našich služeb, a proto si můžete být jistí, že Vaše údaje nebudeme nikomu poskytovat v rozporu s těmito zásadami.

Níže Vám poskytneme veškeré informace o tom, jaké údaje od Vás získáváme, proč je potřebujeme a jakým způsobem je využíváme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Internetový obchod www.SekneMiTo.cz provozován Petrem Bělohlávkem, se sídlem Jasenná 1, 763 13, Jasenná, identifikační číslo: 07550456, evidující úřad: Městský úřad Vizovice , zapsaného v živnostenském rejstříku od 15. 10. 2018, prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebude s nimi nakládáno bez Vašeho souhlasu či zákonného důvodu.

Jaké informace o Vás shromažďujeme a proč

Zde Vám vysvětlíme jednotlivé situace, kdy dochází ke sběru dat a uvedeme, jaké informace získáváme a proč.

Vytvoření objednávky
V případě, že u nás vytvoříte objednávku, tak od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení, fakturační, případně doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefon. Dále bude zaznamenána Vaše IP adresa jako jedinečný identifikátor. Tyto údaje potřebujeme z důvodu plnění smlouvy, tedy abychom mohli Vaši objednávku dokončit a doručit.

Využívání chatu
V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím chatu, tak od Vás budeme vyžadovat Vaše jméno, případně e-mailovou adresu a obsah Vaší zprávy či konverzace s naším operátorem. V případě chatu bude také v systému uložena Vaše IP adresa jako Váš jedinečný identifikátor. Tyto informace od Vás požadujeme proto, abychom se s Vámi mohli spojit a vyřídit Vaši žádost či dotaz k Vaší naprosté spokojenosti a také z důvodu kontroly kvality poskytovaných služeb. Tyto informace zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

Vrácení a reklamace zboží
V případě vrácení a reklamace zboží potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefon), abychom s Vámi mohli v průběhu vrácení či reklamace zboží bezproblémově komunikovat, a tím vyřídit Váš požadavek v nejkratší možné době. V případě vrácení zboží nebo reklamace, která by byla ukončena uznáním a vrácením kupní ceny na bankovní účet, od Vás budeme potřebovat znát číslo účtu, na který Vám peníze zašleme. Důvodem pro zpracování těchto údajů je splnění právní povinnosti, která se na tyto situace vztahuje.

Jak dlouho informace o Vás zpraváváme

Zde Vám poskytneme veškeré informace o tom, jak dlouho informace o Vás zpracováváme v jednotlivých případech.

Využívání chatu a e-mailu
V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím chatu či e-mailu, tak budeme informace o Vás a obsah zprávy či konverzace zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho požadavku a kontrole poskytovaných služeb, nejdéle však 1 měsíc.

Objednávka, reklamace a vrácení zboží
V případě objednávky, reklamace či vrácení zboží zpracováváme Vaše osobní údaje dle § 148 daňového řádu a to po dobu 4 let. Tato lhůta může být prodloužena až na 10 let a to za podmínek, které jsou stanoveny v zákoně.

Komu informace o Vás předáváme a proč

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro úspěšné doručení zboží.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V případě ochrany osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Mějte na paměti, že Vaše osobní údaje jsou námi plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje osob mladších 16 let

Vzhledem k zákonné úpravě není náš obchod určen pro osoby, které jsou mladší 16 let. Tyto osoby mohou náš obchod využívat pouze za předpokladu, že k tomu udělil souhlas jejich zákonný zástupce.